Trống

Người Nga nói: “Không có trống, không có nhịp điệu”. Trống là một nhạc cụ quan trọng trong bộ gõ, nó làm cho nhạc sinh động hơn cũng như giữ nhịp cho nhạc.